logo Energia Capital Inowrocław

Używaj słońca bez końca.

Dotacje i dopłaty na fotowoltaikę 2021

Tutaj możesz przeczytać o dotacjach lub dofinansowaniach na instalacje fotowoltaiczne.

Dotacja – „Mój prąd”

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 1 lutego 2020 r. r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dowiedz się więcej na stronie –  https://mojprad.gov.pl/

Dofinansowania do fotowoltaiki