Dotacje i dopłaty na fotowoltaikę/pompy ciepła 2022

Tutaj możesz przeczytać o dotacjach lub dofinansowaniach na instalacje pompy ciepła oraz fotowoltaiki.

Dotacja – „Mój prąd”

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie (w przypadku zakupu oraz montażu przynajmniej jednego dodatkowego elementu np. magazynu energii.)

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje rozliczane na zasadach net-billingu.
Dowiedz się więcej na stronie –  https://mojprad.gov.pl/
Szczegóły programu: Program Mój Prąd (MP4)
Regulamin naboru: Regulamin MP4

 

Dotacja – „Czyste Powietrze”

Program dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja obejmuje wymiane starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dowiedz się więcej na stronie –  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Program – „Moje ciepło”

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dla pomp ciepła typu powietrze – woda, maksymlane dofinansowanie wynosi do 7000zł. Kwota obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych lub 45% dla posiadaczy karty dużej rodziny.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet: 600 000 000 zł.

  Dowiedz się więcej na stronie –  https://mojecieplo.gov.pl/
  Szczegóły programu: Program Moje Ciepło
  Regulamin naboru: Regulamin naboru

   

  Dofinansowania do fotowoltaiki

  Dotacja „Mój prąd”